Επικοινωνία

"Η ΑΛΗΘΕΙΑ"
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ/ΛΕΥΚΩΝΙΑ - Τ.Θ. 178 - 82100 - ΧΙΟΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ - FAX: 22710 25678
Ιστότοπος: https://www.alithia.gr
e-mail: news@alithia.gr